ENG  I  ESP  I  GAL

ARTISTAS  ·  MENTORES

·

Guy Braunstein · Director Artístico e violin    Clara Jumi Kang ·  violin    Jesús Reina ·  violin   Amihai Grosz · viola

Maxim Rysanov · viola    Alisa Weilerstein · cello    Zvi Plesser ·  cello 

Sunwook Kim · piano    Gili Schwarzman ·  frauta    Davíd Fernández ·  trompa    Mathieu Herzog · viola e director

 

NOVOS VALORES INTERNACIONAIS · YAP

Proceso de selección finalizado

Mais info proximamente...

© 2020  by clasclas