1/1

Despois dunha primeira e segunda edición con gran éxito de crítica e público, o Festival Internacional de Música de Clasclás suspendeu a súa terceira edición como consecuencia da pandemia mundial causada por COVID-19. O Concello de Vilagarcía, promotor e principal patrocinador do festival, decidiu mantelo vivo este ano cunha serie de eventos alternativos e transversais a través dunha edición especial de 2020.
Quixemos mesturar conceptos, novas formas, resaltar espazos públicos cun alto contido cultural e natural, ao tempo que aproveitamos para achegar a música clásica a toda a poboación a través de diferentes actuacións, mentres buscamos novos públicos.

 

CAST

Después de una primera y segunda edición con gran éxito de crítica y público, el festival Internacional de Música Clasclás suspendió su tercera edición a consecuencia de la pandemia mundial causada por el COVID-19. El Ayuntamiento de Vilagarcía, promotor y principal espónsor del festival decidió mantenerlo vivo este año con una serie de eventos alternativos y transversales a través de una edición especial 2020.

Quisimos mezclar conceptos, nuevas formas, poniendo en valor espacios públicos de alto contenido cultural y natural, al tiempo que aprovechamos esta oportunidad para acercar la música clásica a toda la población a través de diferentes actuaciones, buscando al tiempo nuevos públicos.

ENG
 

After the first and second edition with great success of critic and public, the International Music Festival Clasclás suspended its III edition last April because of world pandemia caused by COVID-19. Vilagarcía City Council, promoter and main sponsor of the festival, decided to keep it alive this year with a serious of alternative and transversal events, through a 2020 special edition.

We wanted to mix concepts, new forms and highlighting public spaces with high cultural and natural

content, while trying to take this opportunity to bring classical music to the whole population through

different actions, and looking also for new audiences.

© 2020  by clasclas